Üyelik Sözleşmesi

( www.sikayetpaylas.com) Şikayet PAYLAŞIM Platformu

Platformumuza kayıt olmadan önce veya Platformu kullanmadan önce kayıt sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Platforma kayıt olarak Platforma erişmekle veya Platformu kullanmakla, aşağıda yazılı olarak belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer ki bu şartlar ve hükümlerle bağlı kalmak istemezseniz, Platforma erişmeyebilir veya Platformu kullanmayabilirsiniz ve(veya) kullanıma başladıysanız. Kullanımı durdurunuz. ( www.sikayetpaylas.com ) bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin Platforma konulmasıyla kati suretle yürürlük kazanır. Platform sözleşmesine herhangi bir değişiklik olması durumu amacıyla aralıklı süre mesafesi şeklinde sözleşmeyi tekrardan gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve(veya) Platforma devam eden erişiminiz ve(veya) Platforma kaydınızın devam etmesi durumunda herhangi bir değişikliğe uğramış kayıt sözleşmesini kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

SÖZLEŞMENİN AMACI

Madde 1

İşbu sözleşmenin amacı,

Bir taraftan www.sikayetpaylas.com ile (Bu sözleşmede bundan böyle ( www.sikayetpaylas.com ) olarak bilinecektir.) Ve (www.sikayetpaylas.com) Platformunu kullanacak olan ve(veya) kullanmakta olan internet kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle KAYITLI ÜYE olarak bilinecektir.) Arasında, Platformun kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

Madde 2

Bu Platform ( www.sikayetpaylas.com ) öncelikle herhangi bir mal ve(veya) hizmetten şikayeti olup, lakin çözüme ulaşamamış tüketici ile; mal ve hizmet sağlayanı bir Platformda buluşturup, hizmet alanın çözümü ve hizmet verenin kalite düzeyini belirleyerek, hizmet alanın yaşam kalitesini arttırmayı, hizmet vereninde kalite standartlarını gözden geçirmeyi hedef belirlemiştir. İşbu sözleşme, bu amaç doğrultusunda Platforma kayıt olmak isteyen kullanıcıların bağlı olacağı sözleşme hükümlerini kapsamaktadır. Bu nedenle ( www.sikayetpaylas.com ) Platformun kullanarak şikâyetlerini mal veya hizmet sağlayıcılara ulaştırmak isteyen kullanıcılar işbu sözleşme kapsamındaki hükümlerle bağlı olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYELİK VE SİSTEMİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 3

A – Platforma (sikayetpaylas.com) için kayıtlı üyelerin Platform üzerindeki “Kayıt ” kısmından kayıt olmayı ve bu kısımda istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KAYITLI ÜYE, bu bilgilerin yanlış ya da eksik olmasından dolayı ( www.sikayetpaylas.com )’un (ve)veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

B –KAYITLI ÜYE, Platformu kullandığı andan itibaren, doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder.

( www.sikayetpaylas.com ), Platform( www.sikayetpaylas.com ) yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya Platform içeriğine dâhil herhangi bir unsur veya Platformun herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. ( www.sikayetpaylas.com ) kanalı ile erişimi sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlılığını değerlendirmek yalnızca KAYITLI ÜYENİN ‘in sorumluluğundadır.

C –KAYITLI ÜYE PLATFORM kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

Yürürlükte olan hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi ve diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini.

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KAYITLI ÜYE’nin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya resim veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini.

( www.sikayetpaylas.com )’un sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini.

( www.sikayetpaylas.com ) ’ta bulunan içerik ( www.sikayetpaylas.com ) görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak ( www.sikayetpaylas.com ) içeriğine dâhil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini

Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.

Platformun iletişim özelliklerini, Platformun kaynaklarını herhangi bir yöntemle KAYITLI ÜYELERİN diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını.

Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonel materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.

Çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak Platformu kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.

D–Platforma KAYITLI ÜYE, ( www.sikayetpaylas.com )’un Platformunun kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı olmadığını, yazdığı şikayetlerden dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan sorumlu kendisinin sorumlu olacağını, ( www.sikayetpaylas.com )’un bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ( www.sikayetpaylas.com )’un bir zarara uğraması durumunda bu zararları ( www.sikayetpaylas.com )’un ilk talebinde ödeyeceğini, ( www.sikayetpaylas.com )’a talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da ( www.sikayetpaylas.com )’un ilk talebinde ödeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

E –KAYITLI ÜYE, Platform aracılığıyla bulunduğu( www.sikayetpaylas.com )ımlarını ( www.sikayetpaylas.com ) tarafından yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edebileceğini ve şikâyetlerin içeriğinde dilediği değişiklikleri yapabileceğini, ( www.sikayetpaylas.com )’un yaptığı değişiklikler sebebiyle herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

F- KAYITLI ÜYE, ( www.sikayetpaylas.com )’un Platformu aracılığıyla ilettiği şikayetlerle ilgili olarak ( www.sikayetpaylas.com )’un herhangi bir şekilde şikayeti çözme yükümlülüğünün ve garantisinin olmadığını, çözülmeyen şikayetler veya iletilen şikayetlere konu olaylar sonucu uğranan zararlar sebebiyle ( www.sikayetpaylas.com )’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

G –KAYITLI ÜYE, ( www.sikayetpaylas.com )’un bülten, ürün, hizmet, kampanya, tebliğ, içerik, rapor ve her türlü bilgilendirme için göndereceği epostaları VE(VEYA) sms ve almayı kabul eder.

KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 4

Şifrenin korunması ve gizli tutulması kayıtlı üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bilgilerinin kendisi veya 3.şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden kayıtlı üyenin kendisi tam sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden kayıtlı üyeler (bireysel-kurumsal) gecikmeden durumu ( www.sikayetpaylas.com ) site yönetimine bildirmelidir. Bildirim işlemi kullanıcı bilgilerinin kullanılmasından doğan sorumlulukların sona erdiği anlamına gelmez. ( www.sikayetpaylas.com ) sitesine kayıt olan her kayıtlı üyenin kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin eksik, hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise kaydın iptal veya bloke edilir ve ( www.sikayetpaylas.com ) site hizmetlerinin kullanılması engellenir.

Kurumsal ve bireysel kayıt, üyeliğini ve ( www.sikayetpaylas.com ) hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, kurumsal kayıt, başkalarının ( www.sikayetpaylas.com ) üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kurumsal kayıt, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak ( www.sikayetpaylas.com ) kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, Kurumsal kayıt ve/veya Kayıtlı üyeler hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.

Kurumsal kayıt veya Bireysel kayıt ( www.sikayetpaylas.com ) ve onun hizmetlerinden faydalanmak için sitede işlem yaptığında kullanıcının IP numarası ( www.sikayetpaylas.com ) sunucularında kayıt altına alınmaktadır. ( www.sikayetpaylas.com ) tüm KURUMSAL KAYIT ‘lının kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yukarıda yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

( WWW.SİKAYETPAYLAS.COM )’un SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI MADDE 5-

( www.sikayetpaylas.com ) hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

A –( www.sikayetpaylas.com ), Platformunun kullanılmasından veya kullanılmamasından, ( www.sikayetpaylas.com ) üzerinden sağlanan veya kopyalanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan ( kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ) ( www.sikayetpaylas.com ) veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

B –( www.sikayetpaylas.com ), ( www.sikayetpaylas.com ) içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya ( www.sikayetpaylas.com ) yoluyla gönderilen her türlü yazı, materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

C –KAYITLI ÜYE tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve Platforme erişim ve Platformi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. Kayıtlı üyenin bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KAYITLI ÜYE sorumludur.

D-KAYITLI ÜYE, Platforma erişimi ve Platformu kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. ( www.sikayetpaylas.com ) hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

E –Paylaşılan Şikâyet, bir yargı merciinin kararı veya ( www.sikayetpaylas.com )’un bunu gerekli görmesi halinde, kayıtlı üyenin hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KAYITLI ÜYE veya Platformdaki bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

F –( www.sikayetpaylas.com ) kullanıcıların www.sikayetpaylas.com sitesi üzerinden ilettikleri ve bizzat doldurdukları bireysel kayıt formunda bildirmiş oldukları kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, adı soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. ( www.sikayetpaylas.com ), işbu Üyelik/Gizlilik Politikasında tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. ( www.sikayetpaylas.com ), kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak ve yapılan şikâyetlere çözüm bulmak amacıyla firmalarla paylaşımda bulunma görevini kullanabilecektir.
( www.sikayetpaylas.com ), kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. ( www.sikayetpaylas.com ) gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.sikayetpaylas.com sitesine ve Platforme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ( www.sikayetpaylas.com )’un bir sorumluluğu olmayacaktır.
( www.sikayetpaylas.com ), kullanıcılara ve kullanıcıların www.sikayetpaylas.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
www.sikayetpaylas.com sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler tarafımızdan saklanmakla beraber, bilgiler 3. Şahıs ve diğer kayıtlılarla ancak onayınız olması halinde paylaşılacaktır. Bilgilerin anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması ise her zaman mümkündür.

ULUSLAR ARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

Madde 6

İnternetin küresel doğasının farkında olarak, KAYITLI ÜYE, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. KAYITLI ÜYE, özellikle de Türkiye’deki veya ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE – KAYITLI ÜYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Madde 7

( www.sikayetpaylas.com ) yoluyla kayıtlının ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak kayıtlının katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca kayıtlı üye ile 3. kişi arasındadır. Kayıtlı üye, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden ( www.sikayetpaylas.com )’un sorumlu olmadığını kabul eder.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Madde 8

Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

MÜCBİR SEBEPLER

Madde 9

İşbu sözleşmenin KAYITLI ÜYE tarafından kabul edilmesinden sonra, önceden öngörülemeyen ve de ( www.sikayetpaylas.com )’un kontrolü dışında gelişen bir durumun ortaya çıkmasıyla ( www.sikayetpaylas.com )’un işbu sözleşme ile yükümlendiği borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. (Örneğin; yangın, deprem, sel vb. doğal afetler, savaş vs.). Mücbir sebep halinde KAYITLI ÜYE, ( www.sikayetpaylas.com )’un yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğunun veya yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Madde 10

İşbu sözleşme KAYITLI ÜYE’nin Platforme giriş yapabilmek için sözleşmeyi okumasının ardından “kabul ediyorum” butonunu onaylaması ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme herhangi bir süreye tabi olmaksızın kurulmuştur. ( www.sikayetpaylas.com ), dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden KAYITLI ÜYE’nin kaydını askıya alabilir veya kaydını iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir. KAYITLI ÜYE, askıya alma veya üyeliği iptal durumunda ( www.sikayetpaylas.com ) herhangi bir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından gayrikabili rücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

( WWW.SİKAYETPAYLAS.COM ) KAYITLARININ MUTEBERİYETİ

Madde 11

KAYITLI ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ( www.sikayetpaylas.com )’un defter ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme, KAYITLI ÜYE’nin “kabul ediyorum” butonunu onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

Top